Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy i projekty

Program wychowania przedszkolnego

Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022:

1. "Kolorowy start" -  autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Małgorzaty Skrobacz - wydawnictwo MAC Edukacja;

2.  "Super Smyki" - autor Monika Sobkowiak - wydawnictwo MAC Edukacja;

3. Glottodydaktyka - autor Bronisław Rocławski;

4. "Dziecięca matematyka" - autor Edyta Gruszczyk - Kolczyńska, Ewa Zielińska - wydawnictwo WSiP;

5. "Odkrywam siebie"autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, wydawnictwo MAC Edukacja.

Programy uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego. Realizują go Dzieci 3, 4, 5 i 6-cio letnie. Programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. 

Glottodydaktyka

Przedszkole realizuje system edukacyjny stworzony przez prof. Bronisława Rocławskiego powszechnie zwany jako Glottodydaktyka ojczystojęzyczna.

Program ten, to edukacja językowa, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej oraz zainteresowanie dzieci otaczającym ich światem poprzez dostosowanie zadań do indywidualnych możliwości każdego dziecka. Szczególnie ważne znaczenie ma sprawność artykulacyjna oraz poprawne wybrzmiewanie wszystkich głosek.

Podstawowym jej założeniem jest pełna wiedza o dziecku, o tym jak, gdzie i kiedy rozwijać umysł dziecka, uczyć dziecko czytania, pisania i liczenia. Wczesne i indywidualne stymulowanie dzieci do nauki, do poznawania świata jest naczelną zasadą glottodydaktyki. Każde dziecko osiąga sukces, co wyzwala w nim, niezwykle ważne w edukacji, pozytywne emocje. Glottodydaktyka rozwija w dzieciach miłość do języka i matematyki, do świata wiedzy.

Dziecięca matematyka

To program stworzony przez prof. Edytę Gruszczyk- Kolczyńską oraz Ewę Zielińską. Realizacja programu umożliwia budowanie fundamentu pod przyszłe umiejętności matematyczne, wspieranie i stymulowanie rozwoju umysłowego oraz całościowy rozwój funkcji poznawczych dziecka (uwagi, spostrzegania wzrokowego i słuchowego, umiejętności dostrzegania relacji i zależności między obiektami). W istocie program jest inicjowaniem zabaw dziecka w sposób umożliwiający doświadczanie, manipulowanie przedmiotami, układaniem ich i grupowaniem oraz samodzielnym dochodzeniem do rozwiązywania problemu i wyciąganiu wniosków na podstawie owych doświadczeń. Wyróżnia się bloki programowe, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci. 

Projekt edukacyjny "MAŁY POLAK - TO JA"

Nasze przedszkole wraz z Przedszkolem nr 6 w Częstochowie i Szkołą Przedszkolem „Saulute” w Wilnie bierze udział w projekcie edukacyjnym z  zakresu edukacji patriotycznej pt. „MAŁY POLAK –TO JA”. Razem z naszymi przyjaciółmi z Częstochowy i Wilna pragniemy stworzyć naszym przedszkolakom możliwość do odkrywania świata, poznania kultury i dziedzictwa narodowego Polski, kultywowania tradycji  oraz zawarcia nowych przyjaźni.

W ramach projektu edukacyjnego „MAŁY POLAK –TO JA” w dniu 4.11.21 odbyła się wizyta studyjna nauczycieli z Miejskiego Przedszkola nr 6 w Częstochowie. Celem spotkania była wymiana doświadczeń nauczycieli. Zajęcie pt. „Jestem małym Polakiem” zostało przeprowadzone w grupie IV „Jeżyki” przez panią Joannę. Celem zajęcia było poszerzenie wiedzy dzieci na temat własnej ojczyzny.