KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Programy

Program wychowania przedszkolnego

Przedszkole realizuje program "Od zabawy do nauki", autorstwa Doroty Kucharskiej, Anny Pawłowskiej- Niedbały, Doroty Sikory- Banasik, Justyny Święcickiej, Eweliny Wilkos, wydawnictwo Nowa Era. Program uwzględnia podstawę programową wychowania przedszkolnego. Realizują go Dzieci 3, 4 i 5-cio letnie.

Dzieci uczęszczające do "zerówki" objęte są programem "Kolorowy Start" autorstwa W. Żaby- Żabińskiej i W. W. Skrobacz, wydawnictwo MAC. Program jest zgodny w podstawą programową wychowania przedszkolnego. 

Glottodydaktyka

Przedszkole realizuje system edukacyjny stworzony przez prof. Bronisława Rocławskiego powszechnie zwany jako Glottodydaktyka ojczystojęzyczna.

Program ten, to edukacja językowa, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej oraz zainteresowanie dzieci otaczającym ich światem poprzez dostosowanie zadań do indywidualnych możliwości każdego dziecka. Szczególnie ważne znaczenie ma sprawność artykulacyjna oraz poprawne wybrzmiewanie wszystkich głosek.

Podstawowym jej założeniem jest pełna wiedza o dziecku, o tym jak, gdzie i kiedy rozwijać umysł dziecka, uczyć dziecko czytania, pisania i liczenia. Wczesne i indywidualne stymulowanie dzieci do nauki, do poznawania świata jest naczelną zasadą glottodydaktyki. Każde dziecko osiąga sukces, co wyzwala w nim, niezwykle ważne w edukacji, pozytywne emocje. Glottodydaktyka rozwija w dzieciach miłość do języka i matematyki, do świata wiedzy.

Dziecięca matematyka

To program stworzony przez prof. Edytę Gruszczyk- Kolczyńską oraz Ewę Zielińską. Realizacja programu umożliwia budowanie fundamentu pod przyszłe umiejętności matematyczne, wspieranie i stymulowanie rozwoju umysłowego oraz całościowy rozwój funkcji poznawczych dziecka (uwagi, spostrzegania wzrokowego i słuchowego, umiejętności dostrzegania relacji i zależności między obiektami). W istocie program jest inicjowaniem zabaw dziecka w sposób umożliwiający doświadczanie, manipulowanie przedmiotami, układaniem ich i grupowaniem oraz samodzielnym dochodzeniem do rozwiązywania problemu i wyciąganiu wniosków na podstawie owych doświadczeń. Wyróżnia się bloki programowe, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci.