Rada Rodziców

Rada Rodziców jest, nieposiadającym osobowości prawnej, organem Przedszkola niezależnym od Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej. Reprezentuje on ogół Rodziców wychowanków Przedszkola nr 9.

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 9

ul. Dzielna 5a

00-162 Warszawa

NIP: 525-21-49-017

e-mail: pkole9wawa@gmail.com

nr konta: 47 1050 1025 1000 0090 3162 7533

Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców określa Statut Przedszkola nr 9. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

Wszyscy Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierają żadnego wynagrodzenia za czas poświęcony, za zaangażowanie, za wiedzę i umiejętności, którymi się dzielą z całą Społecznością przedszkolną.

Udział Rodziców w życiu Przedszkola przyczynia się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspakajania potrzeb edukacyjnych dzieci.

Kontakt

Przedszkole nr 9

ul. Dzielna 5a
00-162 Warszawa

tel: 22 831 04 05

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.